Genom att klicka på "Tillåt cookies" godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera webbplatsanvändning.
Vinnare av Sjukvårdens IT-pris

Tilläggsmoduler

Fler moduler för ett utökat verksamhetsstöd!

CareBuilder är mer än bara ett journalsystem. Det går lätt att anpassa systemet till förändringar och nya behov i verksamheten genom att komplettera med flera separata tilläggsmoduler.

Avvikelsehantering

Hanterar incidenter/avvikelser samt klagomål och synpunkter, arbetsmiljöavvikelser med mera. Ger möjlighet att utreda systematiska brister och önskemål i verksamheten som behöver åtgärdas som en del i kvalitetsarbetet.

Ledningssystem

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete till vård och omsorgsverksamheter integrerat med CareBuilder Journalsystem enligt SOSFS 2011:9. Innehåller ett omfattande bibliotek med dokument du själv kan ändra i för att passa din verksamhet.

Ekonomistöd

Ett komplett underlag för fakturering och löner som kan verifieras direkt i systemet och sedan exporteras ut i anpassat Excel format, för inläsning i ekonomisystem. Hanterar även extra ersättningar och omkostnader samt utlägg för exempelvis familjehem.

Enkäter

Ger möjlighet till både skräddarsydda enkäter för exempelvis anhörigundersökningar och standardiserade undersökningar såsom AUDIT. Resultatet av registrerade svar visas grafiskt för jämförelser över tiden.

HSL

Vår HSL-modul ger stöd för journalföring enligt Vips, PsykVips, och samtliga tillhörande vård- eller hälsoplaner. I modulen ingår bland annat en delegeringsfunktion, läkemedelshantering samt digital signering vid överlämnande av medicin. HSL-modulen hjälper er att få en bättre översikt av pågående behandlingar och snabb åtkomst till journalföring, inskrivning, anamnes, ankomstsamtal, mätvärden, utredningar, epikris, uppföljning av läkemedelshantering med mera.

Klagomål & synpunkter

Denna modul ger stöd för att utreda klagomål & synpunkter som tas emot från bland annat medarbetare, klienter, närstående eller vårdnadshavare. För att på ett enhetligt sätt kunna följa upp ärenden på en övergripande nivå för verksamheten kan man anpassa användarnas behörigheter, så att till exempel en föreståndare kan ta del av samtliga ärenden medan andra i personalgruppen endast får tillgång att se ärenden man själv upprättat eller blivit tilldelad.

Vill du veta mer?

En online demo tar 30-60 minuter och genomförs via din webbläsare och telefon eller via personligt besök.
Du får en bra överblick av journalsystemet och hur CareBuilder kan hjälpa dig som verksamhetsstöd.

073 - 705 67 23
No items found.
Valentina Hjort
Kundansvarig
CareBuilder Journalsystem
073 - 705 67 23

Kontakta oss gärna för mer information

Varmt välkommen att höra av dig till oss! Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig inom kort.
(samtliga uppgifter obligatoriska)
Jag vill...
Tack! Ditt meddelande har skickats!
Något gick fel när meddelandet skulle skickas, försök gärna igen eller prova annan kontaktväg.