CareBuilder Journalsystem

Enkelt, användarvänligt och kraftfullt journalsystem för vårdgivare. Komplett journalsystem som enkelt anpassas till din verksamhet.

Skicka intresseanmälan »

Boka demo »

Enkelt Journalsystem

Komplett journalsystem som på ett enkelt sätt hanterar ärenden, journaler och dokument. Komplett stöd HVB, LSS, Familjehem, Äldreomsorg och Hemtjänst.

Upplev skillnaden!

En verktygslåda med moduler och funktioner gör journalsystemet flexibelt och anpassningsbart.

Enkelt Journalsystem »

Hur går ditt GDPR-arbete?

Datainspektionen har påbörjat granskningar av de som hanterar personuppgifter. De har bland annat påbörjat sin granskning med att titta på privata vårdgivare.

Workshop GDPR hösten 2018

Vi går igenom steg för steg vad din verksamhet behöver för att klara GDPR. Varmt välkommen att anmäla dig!

GDPR steg för steg »

Nytt Ledningssystem

Mallar för Egenkontroll, Datasäkerhet, Miljöpolicy, Arbetsmiljöarbete, Rutiner och Checklistor för övergången till GDPR och mycket mer.

Tillgång till över 80 mallar!

Klart att användas direkt med över 80 mallar och möjlighet att anpassa för just din verksamhet.

Ledningssystem »Boka konsulter

Du erbjuds seniora konsulter med lång erfarenhet som älskar att lyssna och sätta sig i de utmaningar som din verksamhet står inför. Vad kan vi hjälpa dig med?
Boka Konsulter »

Stöd vid ansökan till IVO

Du får komplett stöd vid ansökan till IVO eller vid olika upphandlingar. Tillstånd för LSS, HVB, stödboende, ensamkommande barn och hemtjänst m.m
Ansökan till IVO »

Hög säkerhet

Vi erbjuder driftsäkra och stabila lösningar för IT-system med stora krav på hög tillgänglighet och säkerhet. VPN, SSL-kryptering, backuper av servrar och applikationer.
Beställ Hosting »