Genom att klicka på "Tillåt cookies" godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera webbplatsanvändning.
Vinnare av Sjukvårdens IT-pris

Referenser

Idag arbetar fler än 100 nöjda kunder med CareBuilder Journalsystem. Varmt välkommen att höra av dig till oss för mer information och referenser.

Rättsmedicinalverket

HSL
Läkemedelshantering

Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, rättsläkare, toxikologer, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, psykologer, rättspsykiatriker och många fler, med att tillsammans ge viktiga svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol.

Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 600 kunniga och engagerade medarbetare.

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission

LSS
HVB
Stöd
Arbetsintegration
Dagligverksamhet

Stockholms Stadsmission är en politiskt obunden ideell organisation som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stadsmissionen arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Attendo Individ- och familjeomsorg

Attendo individ- och familjeomsorg

Jourhem
Familjehem
HVB
Stödboende
LSS

Attendos individ- och familjeomsorg täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödda jour- och familjehem, HVB och stödboenden, träningslägenheter, skola och neuropsykiatri för barn och ungdomar. Tack vare vår bredd kan vi samordna och anpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Magelungen Utveckling AB

Magelungen Utveckling AB

LSS
HVB
Familjehem
Stödboende
Dagligverksamhet

Magelungen Utveckling arbetar i multikompetenta team och utifrån ett systemiskt förhållningssätt, och riktar sig till barn och unga i omfattande behov av särskilt stöd.

"Samverkan med uppdragsgivare, föräldrar, barn och ungdomar är en förutsättning för att vårt arbete ska lyckas. Vi möter varje barn/ungdom med familj utifrån individuella behov och förutsättningar. Vårt mål är att de vi jobbar med ska känna sig delaktiga i ett positivt förändringsarbete".

Active Omsorg AB

Active Omsorg AB

HVB
Stödboende

Active Omsorg är ett vårdföretag som erbjuder en hel vårdkedja (från motivationsarbete till eftervård) till våra uppdragsgivare, brukare, elever, privatpersoner och kunder, med högsta möjliga kvalitet och flexibilitet när det gäller professionellt stöd och behandling i livsförändringar. Active Omsorg ingår i koncernen Team Olivia

Conexi

Conexi

LSS
Dagligverksamhet

Conexi är ett företag som utifrån ett helhetskoncept arbetar för att stödja personer inom Autismspektrat till ett tryggt, utvecklande och meningsfullt arbetsliv. Verksamheten bedrivs bland annat i nära samarbete med IKEA på olika varuhus i Sverige.

Vision Omsorg AB

Vision Omsorg AB

Journalsystem
HVB
Öppenvård
Stödboende

Vision Omsorg är en verksamhet som bedriver flera enheter som innefattar boendestöd, stödboende, öppenvårdsbehandling och HVB-verksamhet. Vision Omsorg grundades 2008. Fundamentet var, och är fortfarande, att driva en organisation med inriktning vård och omsorg där vi med hög kompetens, nära engagemang, hög grad av ansträngning och ett värdestyrt ledarskap ger våra medarbetare möjlighet att med beprövade metoder hjälpa våra klienter till en högre psykosocial funktionsnivå. För att lyckas med detta ställs höga krav på flexibilitet, engagemang och lyhördhet.

Kommunal utveckling (Region Jönköpings län)

Kommunal utveckling (Region Jönköpings län)

Familjehem

Kommunal utveckling är ett av Region Jönköpings läns verksamhetsområden inom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling. En stor del av samarbetet omfattar forskning och utveckling och kopplingen mellan praktik och vetenskap. Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre uppdrag och projekt.