Vinnare av Sjukvårdens IT-pris

Referenser

Gryning Vård AB

Gryning Vård AB

HVB
LSS
Familjehem
Asylboende
SoL

Gryning Vård AB är Sveriges största företag inom HVB (Hem för Vård eller Boende). Gryning Vård driver behandlingshem för barn och familjer, ungdomshem, familjehem, jourhem, LSS-Boende, skyddsboende, asylboende, missbruksvård samt öppenvård.

Gryning Vård AB
Attendo Individ- och familjeomsorg

Attendo individ- och familjeomsorg

Jourhem
Familjehem
HVB
Stödboende

Attendos individ- och familjeomsorg täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödda jour- och familjehem, HVB och stödboenden, träningslägenheter, skola och neuropsykiatri för barn och ungdomar. Tack vare vår bredd kan vi samordna och anpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Attendo Individ- och familjeomsorg
Active Omsorg AB

Active Omsorg AB

HVB
Stödboende

Active Omsorg är ett vårdföretag som erbjuder en hel vårdkedja (från motivationsarbete till eftervård) till våra uppdragsgivare, brukare, elever, privatpersoner och kunder, med högsta möjliga kvalitet och flexibilitet när det gäller professionellt stöd och behandling i livsförändringar. Active Omsorg ingår i koncernen Team Olivia

Active Omsorg AB
Kommunal utveckling (Region Jönköpings län)

Kommunal utveckling (Region Jönköpings län)

Journalsystem

Kommunal utveckling är ett av Region Jönköpings läns verksamhetsområden inom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling. En stor del av samarbetet omfattar forskning och utveckling och kopplingen mellan praktik och vetenskap. Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre uppdrag och projekt.

Kommunal utveckling (Region Jönköpings län)
Vision Omsorg AB

Vision Omsorg AB

Journalsystem
HVB
Öppenvård
Stödboende

Vision Omsorg är en verksamhet som bedriver flera enheter som innefattar boendestöd, stödboende, öppenvårdsbehandling och HVB-verksamhet. Vision Omsorg grundades 2008. Fundamentet var, och är fortfarande, att driva en organisation med inriktning vård och omsorg där vi med hög kompetens, nära engagemang, hög grad av ansträngning och ett värdestyrt ledarskap ger våra medarbetare möjlighet att med beprövade metoder hjälpa våra klienter till en högre psykosocial funktionsnivå. För att lyckas med detta ställs höga krav på flexibilitet, engagemang och lyhördhet.

Vision Omsorg AB
Vejbyhem Vård och Boende

Vejbyhem Vård och Boende

Journalsystem
Familjehem
Stödboende
Skyddat boende

Vejbyhem erbjuder förstärkt psykosocialt och praktiskt stöd som utformas i individuella insatser. Insatserna sker under dagtid och i kombination med inkvartering i en av våra lägenheter. Personal finns tillgänglig för våra klienter även på kvällar och helger.

Vejbyhem Vård och Boende
Bäckbacka Röbäck AB

Bäckbacka Röbäck AB

Journalsystem
Seniorboende
Hemtjänst
Särskilt boende

Driver seniorboende och särskilt boende sedan 1994 i egna fastigheter i natursköna Röbäck söder om Umeå. Bäckbacka Röbäck AB äger och förvaltar två fastigheter om tillsammans 45 lägenheter där bolaget även bedriver hemtjänst och äldreomsorg.

CareBuilder har underlättat mycket i vårt arbete. Vi får alltid snabb och bra service. Supporten återkopplar blixtsnabbt och systemet ligger aldrig nere.
Anton Westermark
Administratör/IT-ansvarig
Bäckbacka Röbäck AB
Paromagruppen AB

Paromagruppen AB

Journalsystem

Paromagruppen är ett HSL företag i Sala som startade 2012. Paroma består av en mottagning samt ett stöd och motivationsboende. Målgrupp är personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk/beroende.

CareBuilder är lätt och enkelt att använda samt har de funktioner som krävs. Systemet har varit väldigt driftsäkert.
Ann Reuterhäll
Leg. Sjuksköterska
Paromagruppen AB
Conexi

Conexi

Journalsystem

Conexi är ett företag som utifrån ett helhetskoncept arbetar för att stödja personer inom Autismspektrat till ett tryggt, utvecklande och meningsfullt arbetsliv. Verksamheten bedrivs bland annat i nära samarbete med IKEA på olika varuhus i Sverige.

Conexi
Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission

Journalsystem
LSS
HVB
Stöd
Arbetsintegration

Stockholms Stadsmission är en politiskt obunden ideell organisation som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stadsmissionen arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Stockholms Stadsmission
Kiron Care AB samt Tunagården HVB

Kiron Care AB samt Tunagården HVB

No items found.
CareBuilder är lätt att förstå och enkelt att navigera i. Det är ett väl utvecklat och bra digitaliserat journalsystem. Jag tänker på saker såsom inloggning med BankID och möjlighet att skicka information till socialtjänsten krypterat och anonymiserat.
Jessica Apel
Föreståndare
Kiron Care AB samt Tunagården HVB
Cedergruppen AB

Cedergruppen AB

LSS
CareBuilder är oerhört enkelt att komma igång med. Det är mycket sällan någon användare har något problem. Skulle vi behöva hjälp så är supporten väldigt tillgänglig.
Pär Lönnborg
Verksamhetschef och samordnare
Cedergruppen AB
Mirum Omsorg AB

Mirum Omsorg AB

Skyddat boende
CareBuilder är enkelt, driftsäkert och smidigt att arbeta med. Det är ett bra litet program som man kan forma efter sin egen verksamhet.
Johan Blomgren
Administratör/IT-ansvarig
Mirum Omsorg AB
VAL-BO Behandlingshem

VAL-BO Behandlingshem

HVB
Enkelt att gå över till från tidigare system. CareBuilder gick att forma efter oss och nya behov kan enkelt läggas till.
Jessica Ljungström
Biträdande föreståndare
VAL-BO Behandlingshem
Magelungen Utveckling AB

Magelungen Utveckling AB

LSS
HVB
Lättanpassat efter våra olika verksamheters behov. Pedagogisk och tydligt uppbyggt som gör det lätt för nya användare att lära sig systemet. Snabb och bra support!
Carina Wilén
Behandlingschef
Magelungen Utveckling AB