Referenser

Vi har erfarenhet från att arbeta med både små och stora företag inom statlig, kommunal och privat marknad. Här nedan presenteras ett urval av våra projekt och samarbetspartners.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om CareBuilder Journalsystem.
Gryning Vård AB väljer CareBuilder Journalsystem
Gryning Vård AB
CareBuilder Journalsystem
HVB, LSS, familjehem, asylboende och SoL
Gryning Vård AB är Sveriges största företag inom HVB (Hem för Vård eller Boende). Gryning Vård driver behandlingshem för barn och familjer, ungdomshem, familjehem, jourhem, LSS-Boende, skyddsboende, asylboende, missbruksvård samt öppenvård.
Attendo Individ- och familjeomsorg väljer CareBuilder Journalsystem
Attendo Individ- och familjeomsorg
CareBuilder Journalsystem
Jourhem, Familjehem, HVB, stödboende
Attendos individ- och familjeomsorg täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödda jour- och familjehem, HVB och stödboenden, träningslägenheter, skola och neuropsykiatri för barn och ungdomar. Tack vare vår bredd kan vi samordna och anpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.
Active Omsorg AB väljer CareBuilder Journalsystem
Active Omsorg AB
CareBuilder Journalsystem
HVB och stödboende
Active Omsorg är ett vårdföretag som erbjuder en hel vårdkedja (från motivationsarbete till eftervård) till våra uppdragsgivare, brukare, elever, privatpersoner och kunder, med högsta möjliga kvalitet och flexibilitet när det gäller professionellt stöd och behandling i livsförändringar. Active Omsorg ingår i koncernen Team Olivia
Sida vid sida AB väljer CareBuilder Journalsystem
Sida vid sida AB
CareBuilder Journalsystem
HVB, Familjehem, Stödboende, Jourhem
Sida vid sida erbjuder öppenvård och olika former av boende. Behandlingen vilar på ett eklektiskt förhållningssätt och ambitionen är alltid att ge bästa tänkbara vård genom de mest effektiva metoderna. Sida vid Sida erbjuder en komplett vårdkedja och därigenom skapas en trygghet för den unge i deras väg mot ett självständigt liv.
Kommunal utveckling (Region Jönköpings län) väljer CareBuilder Journalsystem
Kommunal utveckling (Region Jönköpings län)
CareBuilder Journalsystem

Kommunal utveckling är ett av Region Jönköpings läns verksamhetsområden inom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling. En stor del av samarbetet omfattar forskning och utveckling och kopplingen mellan praktik och vetenskap. Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre uppdrag och projekt.
Vision Omsorg väljer CareBuilder Journalsystem
Vision Omsorg AB
CareBuilder Journalsystem
HVB, stödboende, öppenvård
Vision Omsorg är en verksamhet som bedriver flera enheter som innefattar boendestöd, stödboende, öppenvårdsbehandling och HVB-verksamhet. Vision Omsorg grundades 2008. Fundamentet var, och är fortfarande, att driva en organisation med inriktning vård och omsorg där vi med hög kompetens, nära engagemang, hög grad av ansträngning och ett värdestyrt ledarskap ger våra medarbetare möjlighet att med beprövade metoder hjälpa våra klienter till en högre psykosocial funktionsnivå. För att lyckas med detta ställs höga krav på flexibilitet, engagemang och lyhördhet.
Vejbyhem Vård och Boende väljer CareBuilder Journalsystem
Vejbyhem Vård och Boende
CareBuilder Journalsystem
Familjehem, Stödboende, Skyddat boende
Vejbyhem erbjuder förstärkt psykosocialt och praktiskt stöd som utformas i individuella insatser. Insatserna sker under dagtid och i kombination med inkvartering i en av våra lägenheter. Personal finns tillgänglig för våra klienter även på kvällar och helger.
Bäckbacka Röbäck AB väljer CareBuilder Journalsystem
Bäckbacka Röbäck AB
CareBuilder Journalsystem
Seniorboende, hemtjänst och särskilt boende
Driver seniorboende och särskilt boende sedan 1994 i egna fastigheter i natursköna Röbäck söder om Umeå. Bäckbacka Röbäck AB äger och förvaltar två fastigheter om tillsammans 45 lägenheter där bolaget även bedriver hemtjänst och äldreomsorg.
Paromagruppen AB väljer CareBuilder Journalsystem
Paromagruppen AB
CareBuilder Journalsystem

Paromagruppen är ett HSL företag i Sala som startade 2012. Paroma består av en mottagning samt ett stöd och motivationsboende. Målgrupp är personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk/beroende.
Conexi väljer CareBuilder Journalsystem
Conexi
CareBuilder Journalsystem

Conexi är ett företag som utifrån ett helhetskoncept arbetar för att stödja personer inom Autismspektrat till ett tryggt, utvecklande och meningsfullt arbetsliv. Verksamheten bedrivs bland annat i nära samarbete med IKEA på olika varuhus i Sverige.
Stockholms Stadsmission väljer CareBuilder Journalsystem
Stockholms Stadsmission
CareBuilder Journalsystem LSS, HVB, Öppenvård, Dagligverksamhet, Arbetsintegration, Stöd

Stockholms Stadsmission är en politiskt obunden ideell organisation som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stadsmissionen arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.