Referenser

Vi har erfarenhet från att arbeta med både små och stora företag inom statlig, kommunal och privat marknad. Här nedan presenteras ett urval av våra projekt och samarbetspartners.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om CareBuilder Journalsystem.
Gryning Vård AB väljer CareBuilder Journalsystem
Gryning Vård AB
CareBuilder Journalsystem
HVB, LSS, familjehem, asylboende och SoL
Gryning Vård AB är Sveriges största företag inom HVB (Hem för Vård eller Boende). Gryning Vård driver behandlingshem för barn och familjer, ungdomshem, familjehem, jourhem, LSS-Boende, skyddsboende, asylboende, missbruksvård samt öppenvård.
Solhagagruppen väljer CareBuilder Journalsystem
Solhagagruppen AB
CareBuilder Journalsystem
LSS och SoL
Solhagagruppen AB är en ledande aktör inom LSS och erbjuder tjänster för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning inom LSS, SoL och skola.
Statens institutionsstyrelse SiS
Statens institutionsstyrelse SiS
Digitala enkäter med integration till KIA.
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård i samverkan med socialtjänsten. Vård av unga på särskilda ungdomshem LVU. Missbruksvård på LVM-hem. Sluten ungdomsvård LSU
MSD - merck sharp & dohme
Merck Sharp & Dohme (MSD)
IT-system för vård av hjärt- och kärlsjuka
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som finns i fler än 140 länder. MSD arbetar för att förbättra människors hälsa genom att utveckla läkemedel som behandlar och förebygger sjukdom.
Novartis
Novartis
IT-system för kvalitetsarbete inom vården
Novartis är ett av världens ledande läkemedelsföretag. De arbetar för att påverka människors liv i en positiv riktning genom att upptäcka, utveckla och marknadsföra nya produkter för att bota sjukdomar och förbättra människors livskvalitet.
Akademiska sjukhuset
CareBuilder Journalsystem
Beslutsstöd för bröstcancer
Akademiska sjukhuset är länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus och är en del av landstinget i Uppsala län.
Nysam
IT-system inom hälsa och sjukvård
Jämtlands Läns Landsting och Pfizer
CareBuilder Journalsystem
Beslutsstöd för hjärtpatienter
Universitetssjukhuset Mas i Malmö
CareBuilder Journalsystem
Demens patientstöd
Södersjukhuset SÖS
CareBuilder Journalsystem
Beslutsstöd för HIV-vården
Huddinge Sjukhus
CareBuilder Journalsystem
Patientdatabas utvecklat för Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset
CareBuilder Journalsystem
Integration av beslutstöd till Take Care

Samarbetspartner

CareBuilder Journalsystem partner med Svenska Vård
Svenska Vård
CareBuilder Journalsystem
Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Svenska Vård anordnar konferenser med föreläsningar och diskussioner kring aktuella ämnen.
CareBuilder Journalsystem partner med Svenska Vård
Medlem i Svenska Vård?
Då erbjuds du förmånliga erbjudanden och rabatter av CareBuilder Journalsystem.
Ring Dan Albertsson 08-123 50 450 på CareBuilder Journalsystem eller maila till dancarebuilder.se för mer information om erbjudanden och rabatter.