CareBuilder Journalsystem - Senior


Komplett och enkelt för äldreomsorg och hemtjänst

CareBuilder Senior är ett väldigt enkelt och flexibelt journalsystem som är speciellt anpassat för äldreomsorg, äldrevård och hemtjänst.

Grafiskt uppföljning av behandlingar

Du kan enkelt följa en klients medicinska behandling grafiskt. Du kan även ladda upp bilder för att t.ex följa utveckling och läkning av ett bensår.

Smarta påminnelser

Du kan få påminnelser när t.ex en genomförandeplan ska förnyas eller om en brukare saknar journalföring de senaste fem dagarna.

Översikt av journalhändelser

Tänk att komma tillbaka från semestern och kunna se de 30 dagarnas senaste ändringarna i journalerna utan att behöva gå in på varje enskild brukare.

Göromålslista

Lägg in saker och händelser som ska göras hos klienten som inte hör hemma i journalen. En dörr som behöver smörjas, en kökslåda som behöver lagas eller dylikt.

Att göra lista

Lägg in beviljade bistånd för en brukare och få en ”att göra lista” genererad. Listan visar dag för dag och kan enkelt signeras av den som utför uppgiften.

Delegera HSL-uppgifter

Sjuksköterskor kan enkelt delegera HSL-uppgifter digitalt och följa upp när det är dags att förnya delegeringarna.

Hög säkerhet

Du bestämmer själv vad de olika användarna ska ha tillgång till för sidor och information. Med hjälp av sidbesöksloggen kan du enkelt hålla koll på att användare endast får se och läsa information de har behörighet till.

Instruktionsfilmer

Snabb introduktion av CareBuilder Senior


Lär dig om effektmätning i CareBuilder Senior


Fler videor om CareBuilder Journalsystem hittar du på vår kanal på youtube

Produktblad för utskrift

Läs om CareBuilder Journalsystem Senior i en utskriftsvänlig version

Läs mer om CareBuilder Senior i en utskriftsvänlig version.

Vill du veta mer?

En demo tar 20-30 minuter och genomförs via din webbläsare och telefon eller via personligt besök. Du får en bra överblick av journalsystemet och hur det kan hjälpa dig. Ring 08-123 504 50.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem »