CareBuilder Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete


Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystemet är klart att användas direkt och du har även möjlighet att anpassa för just din verksamhet. 

Du får enkelt tillgång till över 80 st mallar för egenkontroll, datasäkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt förbättringsarbete, rutinbeskrivningar och checklistor t.ex övergången från PUL till GDPR, avvikelser, rutiner för Lex Sarah anmälan m.m.
Det innehåller också ett servicepaket med mallar för olika personalärenden som t.ex kallelse till MBL förhandlingar, varningar m.m. Systemet innehåller också policyer för alkohol, eller tobaksbruk på arbetsplatsen.

Ledningssystem
Egenkontroll
Datasäkerhet
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt förbättringsarbete
Rutinbeskrivningar och checklistor

Servicepaket
Protokoll vid MBL-förhandling
Lönesättning
Miljöpolicy
Alkohol-, drog- och tobakspolicy

Hur arbetar du med GDPR förordningen?

Den 25 maj 2018 började den nya EU förordningen GDPR att gälla i Sverige. Förordningen innebar en hel del förändringar för din verksamhet när det gäller hanteringen av personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde kring dennes personliga integritet. Du som har CareBuilder Ledningssystem har tillgång till alla rutiner och riktlinjer som krävs i verksamheten nu när förordningen trätt i kraft.

Kom igång direkt!

Du som använder CareBuilder Journalsystem kan få tillgång till Ledningssystemet direkt. För dig som inte använder CareBuilder finns möjlighet att använda ledningssystemet separat. Kontakta Konny eller Dan. Ring 08-123 504 50