CareBuilder Journalsystem

Komplett och enkelt för vårdgivare

HVB, LSS, Familjehem, Stödboende, Äldreomsorg, Äldrevård.
Vård enligt LVU, LVM, LPT, LRV, LSS, HSL och SoL

KOM IGÅNG DIREKT!

CareBuilder Journalsystem är utvecklad enligt socialstyrel­sens riktlinjer för journalhantering enligt SoL och HSL. Vi har ett grundkoncept med färdiga mallar och webbfomulär för att du snabbt ska komma igång. Lägg till och definera egna mallar efter behov.

FÖRENKLA DITT JOURNALARBETE

Skapa journalanteckningar som dateras och sorteras automatiskt. Anteckningarna kan inte raderas av misstag. Allt versionshanteras för att underlätta spårbarhet av historiska änd­ringar. Ange egna sökord för att förenkla sökning bland journalanteckningar.

FÅ KONTROLL ÖVER DINA ÄRENDEN

Lägg upp klienter som är under behand­ling. Ange vad klienten gjort, vilka behandlingar och utred­ningar klienten genomgått och hur klienten har utvecklats. Följ förflyttningar mellan enheter och behandlingshem. Alla uppgifter registreras enkelt i webbformulär och informationen är tillgänglig för snabb sökning, sortering och uppföljning.

FÅ ORDNING PÅ DINA DOKUMENT

Använd standardmallar eller lägg in egna mal­lar i dokumentbibliotek för att enkelt skapa nya dokument. Olika enheter och behandlingshem kan ha sina egna mallar. Ladda upp bilagor, brev och bilder till exempelvis en utred­ning. Alla dokument versionshanteras för att se vem som skrivit vad och när ändringar gjordes samt för att se olika versioner av dokumenten över tiden.

Komplett Journalsystem!

Förbättrar hanteringen av dina ärenden, journaler och dokument

CareBuilder är ett modernt webbaserat journalsystem som på ett enkelt och överskådligt sätt förbättrar hanteringen av ärenden, journaler och dokument.
   Du får ett komplett stöd för journalanteckningar enligt SoL och HSL, daganteckningar, arbetsanteckningar, genomförandeplan/behandlingsplanering/utvecklingsplan, utvärdering, statistik för kvalitetsrapporter m.m.
   Uppfyller kvalité i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd med färdiga rutiner och har fullständigt stöd för BBIC.

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Hälso­- och sjukvårds­lagen (HSL)
  • Socialstyrelsens krav

Kvalitetssäkrar din verksamhet - HVB, LSS, Familjehem

Journalsystemet används för kvalitetssäkring och uppföljning på alla typer av klienter och patienter. Det passar för barn, ungdomar, ensamkommande flyktingbarn, äldreboende och personlig assistans m.m
   Målgrupper är familjehem, HVB-hem, stödboende, äldreomsorg, asylboende, vårdgivare på behandlingshem, vård som bedrivs inom LSS, LVU, LVM, LPT och LRV, brukare av hemtjänsten, och patienter inom offentlig, slutenvård liksom öppna verksamheter inom sjukvården.

  • LPT - Lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • LVM - Lagen vård av missbrukare
  • LRV - Lagen om rättspsykiatrisk vård
  • LVU - Lagen om vård av unga
  • LSS - Lagen om stöd och service funktionshindrade

Upplev skillnaden!

Enkelt, användarvänligt och flexibelt

Vi har skapat ett enkelt, användarvänligt och flexibelt journalsystem för vården som är byggt för att klara alla hårda krav och lagar. Det klarar dessutom behovet att ta hand om olikheterna som finns inom företag och verksamheter.
   I nära samarbete med de största sjukhusen i Sverige skapade vi det vi kallar för CareBuilder Journalsystem. Vinnare av sjukvårdens it-pris på Vårdgalan 2008.

Anpassa journalsystemet till din egen verksamhet

CareBuilder Journalsystem är helt modulbaserat och anpassningsbart vilket gör det lätt att välja önskad funktionalitet. Journalsystemet innehåller en verktygslåda med moduler (ärende, journal, dokument) och funktioner (kalender, påminnelse, meddelanden (internt/sms/e-post) etc).
   Tack vare det kan journalsystemet enkelt anpassas till dina specifika behov och önskemål på din verksamhet.

Workshop ger nöjdare användare!

Använd din egen terminologi och namngivning

Du bestämmer själv över terminologi och namngivning. På en kostnadsfri och personlig workshop går vi tillsammans igenom vad du vill ha för namn och typ av rubriker i menyer, kolumner i listor och inmatningsfält i webbformulär.
   Du har även möjligheten att skapa egna listor och formulärsidor. Vi utgår hela tiden från ditt företag och din unika verksamhet. All information är sökbar, behörighetsstyrd och tillgänglig för rapporter och statistik.

Minskad utbildning och support

Vår erfarenhet visar att en workshop leder till nöjdare användare eftersom journalsystemet anpassar sig efter din verksamhet och inte tvärtom. Du påverkar själv uppbyggnaden av systemet och inför ord och termer i journalsystemet från din verksamhet vilket leder till mindre utbildning och minskad support.
    Vårt mål och vår förhoppning är att du istället kan lägga tiden på att ge bättre vård till dina vårdtagare.

Referenser

CareBuilder Journalsystem används på Sveriges största och ledande företag inom HVB och LSS.
Gryning Vård AB
CareBuilder Journalsystem - HVB, LSS, familjehem
Gryning Vård AB är Sveriges största företag inom HVB (Hem för Vård eller Boende). Gryning Vård driver behandlingshem för barn och familjer, ungdomshem, familjehem, jourhem, LSS-Boende, skyddsboende, asylboende, missbruksvård samt öppenvård.
Solhagagruppen AB
CareBuilder Journalsystem - LSS, SoL
Solhagagruppen AB är en ledande aktör inom LSS och erbjuder tjänster för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning inom LSS, SoL och skola.
Läs fler referenser journalsystem

Funktioner

Kom igång direkt!