Tjänster Konsulter

Boka erfarna konsulter

Du erbjuds seniora och erfarna konsulter för uppdrag inom:

Stöd vid ansökningar till IVO eller upphandlingar

Vi erbjuder även konsultstöd vid ansökningar för tillstånd hos IVO eller vid upphandlingar mot kommuner eller andra uppdragsgivare.
Läs mer »


Beställ konsulter


Dan Albertsson
Försäljning Konsulter
E-post: dancarebuilder.se
Ring 08-123 504 50

Ring 070-413 13 95
Microsoft ASP.Net Ledningssystem C# Webbutveckling Programmering HTML5 MVC Databaser SQL