CareBuilder Journalsystem - LSS


Komplett och enkelt för LSS verksamheter

CareBuilder Journalsystem är ett väldigt enkelt och flexibelt journalsystem som är speciellt anpassat för verksamheter inom LSS.

Enkel Journalföring

Med endast två klick från startsidan så är du redo för att skriva dina journalanteckningar.

Veckoscheman och rutiner

Skapa och lägg upp veckoscheman eller rutiner för varje boende. Koppla dessa med ett enkelt klick till journalen.

Välj vilka journaler du vill skriva

Skriv och särskilj dina journaler mellan SoL journal, LSS journal eller HSL journal. Skapa enkelt behörigheter för vilken personalgrupp som ska kunna skriva eller läsa dessa.

Översikt av journalhändelser

Tänk att komma tillbaka från semestern och kunna se de 30 dagarnas senaste ändringar i journalerna utan att behöva gå in på varje enskild brukare

Flexibel startsida

Startsidans utseende kan anpassas för din verksamhet. Vill du ha en kalender för allt som ska hända i verksamheten idag, ett internt meddelande system, eller en anslagstavla eller kanske alla tre?

Hög säkerhet

Du bestämmer själv vad de olika användarna ska ha tillgång till för sidor och information. Med hjälp av sidbesöksloggen kan du enkelt hålla koll på att användare endast får se och läsa information de har behörighet till.

Vill du veta mer?

En demo tar 20-30 minuter och genomförs via din webbläsare och telefon eller via personligt besök. Du får en bra överblick av journalsystemet och hur det kan hjälpa dig. Ring 08-123 504 50.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem »