CareBuilder Journalsystem - HVB


Komplett och enkelt för HVB verksamheter

CareBuilder HVB är ett väldigt enkelt och flexibelt journalsystem som är speciellt anpassat för verksamheter inom HVB.

Påminnelser

Det finns möjlighet att påminna användare om saker som ska utföras. Det kan vara att en genomförandeplan ska förnyas, ett läkarbesök eller att anhörig kommer på besök.

Översikt av journalhändelser

Tänk att komma tillbaka från semestern och kunna se de 30 dagarnas senaste ändringar i journalerna utan att behöva gå in på varje enskild brukare.

Enkel Journalföring

Med endast två klick från startsidan så är du redo för att skriva dina journalanteckningar.

Koppla dokument till en journalanteckning

Till varje journalanteckning kan du koppla dokument. Det kan vara en genomförandeplan, ett inskannat kvitto, behandlingsrapport m.m.

Flexibel startsida

Startsidans utseende kan anpassas för din verksamhet. Vill du ha en kalender för allt som ska hända i verksamheten idag, ett internt meddelande system, eller en anslagstavla eller kanske alla tre?

Hög säkerhet

Du bestämmer själv vad de olika användarna ska ha tillgång till för sidor och information. Med hjälp av sidbesöksloggen kan du enkelt hålla koll på att användare endast får se och läsa information de har behörighet till.

Vill du veta mer?

En demo tar 20-30 minuter och genomförs via din webbläsare och telefon eller via personligt besök. Du får en bra överblick av journalsystemet och hur det kan hjälpa dig. Ring 08-123 504 50.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem »