CareBuilder Journalsystem - Familjehem


Komplett och enkelt för familjehem

CareBuilder Familjehem är ett väldigt enkelt och flexibelt journalsystem som är speciellt anpassat för Familjehemsverksamhet.

Rekrytering av familjehem

Med en överskådlig bild får du en snabb överblick över pågående och färdiga rekryteringar av nya familjer som familjehem.

Familjehemsbank

Bygg upp din egen familjehemsbank och matcha sedan med din förfrågan vare sig det finns intresse av hästgård eller motorfordon.

Förfrågningar

Full koll på vilka förfrågningar som kommit in och vilka konsulenter som har ärendet i sin hand.

Enkel Journalföring

Välj själv mellan att dokumentera på familjehemmet eller klienten beroende på ditt uppdrag.

Faktura och löneunderlag

För in uppgifter från dina avtal och generera underlag för faktura till uppdragsgivaren och ersättning till familjehemmet varje månad.

Hög säkerhet

Du bestämmer själv vad de olika användarna ska ha tillgång till för sidor och information. Med hjälp av sidbesöksloggen kan du enkelt hålla koll på att användare endast får se och läsa information de har behörighet till.

Vill du veta mer?

En demo tar 20-30 minuter och genomförs via din webbläsare och telefon eller via personligt besök. Du får en bra överblick av journalsystemet och hur det kan hjälpa dig. Ring 08-123 504 50.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem »