Aktuellt om Windows Mobile

Future Inventions har utvecklat en applikation för PDA till SISAB som ska underlätta arbetet med hantering av felanmälan på skolor och förskolor. Fastighetsvärdar och servicetekniker kan nu vara ute på fältet hela tiden och behöver inte längre åka in till kontoret för att uppdatera sig. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 6.      


Uppdaterad 6 oktober 2008 av

Åt Locum har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med inventering av tillgänglighet för funktionshindrade. Besiktningsmännen kan nu både inventera och registrera på plats. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 1 juli 2007 av

För Sisab har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Besiktningsmännen har då all information om vad som ska kontrolleras i sin handdator samt information om hur det ska göras och möjlighet att ange eventuella anmärkningar på plats. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 12 juni 2007 av