Aktuellt om Teknisk förvaltning

Rolf Pettersson har anställts som VD för Future Inventions. Rolf kommer att hjälpa oss att leda och driva företaget. Tidigare har Rolf bland annat jobbat som affärschef vid Alfa Kommun & Landsting AB och som kundansvarig vid Landis Gyr Enermet AB. Värdefull erfarenhet finns även från ett antal roller vid Ericsson - som verksamhetskonsult och som ansvarig för tjänsteförsäljning och mobila applikationer.      


Uppdaterad 3 juni 2009 av

Future Inventions har utvecklat en applikation för PDA till SISAB som ska underlätta arbetet med hantering av felanmälan på skolor och förskolor. Fastighetsvärdar och servicetekniker kan nu vara ute på fältet hela tiden och behöver inte längre åka in till kontoret för att uppdatera sig. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 6.      


Uppdaterad 6 oktober 2008 av

Future Inventions har i samarbete med JBS utvecklat en ny besiktningsmodul för energideklaration åt Svenska Bostäder. Modulen används av ackrediterade besiktningsmän för att utföra och lämna in energideklarationer på byggnadsbeståndet åt Boverket.

Boverket skriver regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet. 

Utvecklingen har skett i ASP.NET/C# för Microsoft SQL Server.

Svenska bostäder


Uppdaterad 26 september 2008 av

Åt Locum har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med inventering av tillgänglighet för funktionshindrade. Besiktningsmännen kan nu både inventera och registrera på plats. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 1 juli 2007 av

För Sisab har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Besiktningsmännen har då all information om vad som ska kontrolleras i sin handdator samt information om hur det ska göras och möjlighet att ange eventuella anmärkningar på plats. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 12 juni 2007 av

Mike, som kommer från Holland, kommer främst jobba med vidareutveckling av applikationer för Reqs, inom fastighetsbranschen. Mike har en gedigen bakgrund som programmerare och systemutvecklare med lång erfarenhet av utveckling inom Microsoft-produkter. Varmt välkommen till Future Inventions.


Uppdaterad 13 februari 2007 av

Under hösten och vintern har en ny webbapplikation kring Reqs, kallad Risk, tagits fram i samarbete med Teknoplan och Locum. Den är ämnad att användas av fastighetsägare i projekt kring riskanalyser.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locum - värden för vården


Uppdaterad 29 januari 2007 av

Vi befinner oss i en spännande och intesiv utvecklingsfas och vi behöver därför fler duktiga systemutvecklare till våra projekt. Vi söker sytemutvecklare inom Hälso- och Sjukvård för att vidare utveckla vårt journalsystem och till våra konsultprojekt för tekniska fastighetssystem.

Vi tror att du har ett par års erfarenhet som systemutvecklare med Microsoft teknologi och är van att arbeta i projekt.

Meriterande:
- Branschkunskap inom Hälso- och Sjukvård

Kompetenskrav:
- ASP.Net
- C#
- Microsoft SQL Server
- CSS
- JavaScript

Kontakta Dan Albertsson 08-12350450 för mer information
 


Uppdaterad 8 januari 2007 av