Aktuellt om Journalsystem

Enkel och säker inloggning med Bank ID
Enkel och säker inloggning med Bank ID
Enkel och säker inloggning med Bank ID
Enkel och säker inloggning med Bank ID

 

Enkel inloggning med BankID
Nu kan du enkelt och smidigt logga in i CareBuilder Journalsystem via BankID. Detta är en av de nya funktionerna som vi lanserat under våren. För med info hör av dig till oss på mail info@carebuilder.se eller ring 08-123 504 50.

 

Vid frågor och bokning av demo kontakta:
Kicki Björkman
Ring 073-705 67 23
Skicka e-post kicki@carebuilder.se

Skicka intresseanmälan


Uppdaterad 31 maj 2021 av
Säker inloggning YubiKey Phone Laptop
Säker inloggning YubiKey Phone Laptop
Säker inloggning YubiKey Phone Laptop
Säker inloggning YubiKey Phone Laptop

Hög säkerhet - Säker inloggning - Kryptering
CareBuilder Journalsystem använder sig av den senaste tekniken för att uppnå maximal säkerhet. Du kan välja olika alternativ utifrån vad som passar dig bäst.


Tvåfaktorautentisering med YubiKey eller sms.
IP-restriktion med användarnamn/lösenord eller i kombination med ovanstående.

Tvåfaktorautentisering används med hjälp av YubiKey eller sms. IP-restriktion läggs på som ett extra säkerhetslager och används tillsammans med YubiKey, sms eller användarnamn/lösenord.

Information skickas krypterad
När du använder CareBuilder Journalsystem så används säker och krypterad kommunikation för att skydda verksamhetens information och din personliga integritet. 

Vill du veta mer om säker inloggning?
Skicka intresseanmälan

Ring Rikard 08-123 504 50


Uppdaterad 21 maj 2021 av
Workshop GDPR - Anmäl dig
Workshop GDPR - Anmäl dig
Workshop GDPR - Anmäl dig
Workshop GDPR - Anmäl dig

Det är både enkelt och billigt att byta journalsystem. Vi hjälper dig med alla detaljer och gör ett byte av journalsystem möjligt på ett enkelt och strukturerat sätt.

Flytta information från ditt gamla journalsystem
Många kör redan ett befintligt journalsystem. Vi på CareBuilder hjälper dig att göra överföringen av information smidig och enkel. Under förutsättning att export av data kan ske från ditt nuvarande journalsystem.

Kör journalsystemet gratis under en provperiod
Du kan prova på och jämföra CareBuilder Journalsystem med ditt nuvarande system under en period innan du bestämmer dig. Naturligtvis är det gratis under provperioden. Boka demo.

Kom igång direkt - ingen utbildning krävs
Du blir effektivare med CareBuilder Journalsystem och det är så enkelt att utbildning sällan behövs. Du kommer igång direkt med din journalföring och kan skriva avvikelser m.m. samt få ut statistik och månadsrapporter från programmet redan dag 1.

Nya funktioner håller journalsystemet ständigt uppdaterat
CareBuilder Journalsystem utvecklas kontinuerligt. Vi bygger in nya funktioner och anpassar systemet efter förändringar i lagstiftningen. Du bestämmer själv när du vill ha dessa förändringar i ditt program.

CareBuilder Journalsystem är ett enkelt och komplett stöd med journalföring för:
HVB, LSS, Familjehem, Stödboende, Äldreomsorg. 

Vid frågor och bokning av demo kontakta:
Kicki Björkman
Ring 073-705 67 23
Skicka e-post kicki@carebuilder.se

Skicka intresseanmälan


Uppdaterad 14 april 2021 av
Workshop GDPR - Anmäl dig
 
Anmäl dig till workshop - vi ger dig verktygen, checklistor och rutiner som krävs inför GDPR. Frågorna är många och kan uppfattas komplicerade kring hur de som hanterar personuppgifter ska förbereda sig inför EU:s nya dataförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som började gälla i Sverige den 25 maj 2018.
 
 
Future Inventions erbjuder dig en halvdags workshop i hur du kan förbereda dig inför GDPR. Workshopen hålls i våra lokaler. Alternativt kan vi hålla workshopen hos ditt företag, återkom gärna med förslag på datum.
 
Workshopen kommer ge dig verktyg att arbeta med för att ditt företag ska vara förberett på övergången från Personuppgiftlagen (PUL) till GDPR. Under workshopen går vi minimalt in på förordningens text och bakgrund. 
 
För dig som är intresserad finns också möjlighet att ställa frågor utifrån ett tekniskt perspektiv till våra systemutvecklare.
 
Innehåll på workshop GDPR
Bakgrund och syfte med den nya dataskyddsförordningen.
Vad är en personuppgift, vad menas med behandling av personuppgifter?
Några viktiga nyheter i förhållande till PUL.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Vad har ett dataskyddsombud för uppgift?
Lagliga grunder för personuppgiftshantering.
Checklista inför övergången till GDPR.
 
Du får tillgång till:
Blanketter för information till berörda.
Rutindokument för olika aktiviteter kring hanteringen av personuppgifter.
Checklista inför övergången till GDPR.
En utbildningsfilm till personalen kring personuppgiftshantering.
 
 
Plats
Future Inventions AB
Birger Jarlsgatan 104
114 20 Stockholm
 
Pris
1995 kr + moms per deltagare
Fika ingår, ange specialkost.
OBS! Anmälan är bindande.
 
 
Kontakta Konny Lindblom
Ring 0730-82 50 52 eller 08-123 50 450
Skicka mejl till konny@carebuilder.se eller via kontaktformulär

 


Uppdaterad 25 april 2018 av

Vi erbjuder komplett och enkelt ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. 

Nu lanserar vi CareBuilder Ledningssystem till vård och omsorgsverksamheter. CareBuilder Ledningssystem är ett mallbibliotek med över 80 dokument som du själv kan ändra i för att passa din verksamhet. Du får tillgång till alla nödvändiga rutiner, riktlinjer, checklistor för bl.a. övergången från PUL till GDPR, policyer, HR-dokument m.m.

Dokumenten uppdateras utefter förändringar i lagstiftning eller om det kommer nya förordningar som påverkar din verksamhet. Systemet byggs också hela tiden ut med nya användbara dokument för din verksamhet.

Ledningssystem
Egenkontroll
Datasäkerhet
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt förbättringsarbete
Rutinbeskrivningar och checklistor

Servicepaket
Protokoll vid MBL-förhandling
Lönesättning
Miljöpolicy
Alkohol-, drog- och tobakspolicy

Läs mer om CareBuilder Ledningssystem

Kontakta Konny Lindblom
Ring 0730-82 50 52 eller 08-123 50 450
Skicka mejl till konny@carebuilder.se eller via kontaktformulär

Följ oss på sociala medier och få senaste nyheterna:
Facebook  |  LinkedIn  |  Youtube


Uppdaterad 4 december 2017 av
Anmäl dig direkt!
Anmäl dig direkt!

Få senaste nytt, tips om smarta funktioner och vad som är på gång!
Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till nyhetsbrevet som skickas direkt till din e-post.
Har du koll på vilka förändringar som krävs när GDPR börjar gälla under 2018? Ta reda på hur CareBuilder Ledningssystem kan hjälpa dig.

Anmäl dig direkt!

Konny Lindblom

Följ oss på sociala medier:
Facebook  |  LinkedIn  |  Youtube


Uppdaterad 30 oktober 2017 av

Stort tack till alla ni som besökte vår monter och bidrog till trevliga och givande möten på Socionomdagarna!

Vi visade upp de senaste nyheterna i vår programserie av Journalsystem. Vi demade också hur nya CareBuilder Ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete kan hjälpa till i verksamheten. Om du vill veta mer om CareBuilder Journalsystem och våra övriga tjänster, ring 08-123 50 450 för mer information och bokning av demo.

Kontakta Konny Lindblom, Affärsutvecklare
Ring 0730-82 50 52 eller 08-123 50 450
Skicka mejl till konny@carebuilder.se eller via kontaktformulär

Följ oss på sociala medier och få senaste nyheterna:
Facebook  |  LinkedIn  |  Youtube


Uppdaterad 20 oktober 2017 av

Nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete integreras med CareBuilder Journalsystem enligt SOSFS 2011:9. Lanseringen kommer ske under hösten 2017.
I ledningssystemet kommer du enkelt kunna arbeta med över 80 st mallar för egenkontroll, datasäkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt förbättringsarbete, rutinbeskrivningar och checklistor t.ex avvikelser, rutiner för Lex Sarah anmälan m.m. Det kommer också innehålla ett servicepaket med mallar för olika personalärenden som t.ex kallelse till MBL förhandlingar, varningar m.m. Systemet innehåller också policyer för alkohol, eller tobaksbruk på arbetsplatsen.

Vill du veta mer?
Kontakta Konny Lindblom, Affärsutvecklare
Ring 0730-82 50 52 eller 08-123 50 450
Skicka mejl till konny@carebuilder.se eller via kontaktformulär

Följ oss på sociala medier och få senaste nyheterna:
Facebook  |  LinkedIn  |  Youtube


Uppdaterad 2 oktober 2017 av

CareBuilder Journalsystem ställer ut på Socionomdagarna i oktober på Stockholmsmässan.

Besök oss i vår monter B08:73 för att träffa oss och se de senaste nyheterna i vår programserie. Då kan du också passa på att diskutera uppdateringar och önskade funktioner i våra Journalprogram. Socionomdagarna den 18-19 oktober 2017. http://www.socionomdagarna.se

Workshop GDPR - Anmäl dig

 

Kontakta Peter 'Lulle' Johansson
Ring 08-123 50 450
Skicka mejl till sales@futureinventions.se eller via kontaktformulär


Uppdaterad 16 augusti 2017 av

I det underlag som Socialstyrelsen överlämnade till regeringen den 29 juni påvisar IVO att vården för dementa skiljer sig åt beroende på vart man bor i landet. 

Idag finns ca 160 000 personer med demensdiagnos i Sverige. Den siffran beräknas fördubblas fram till år 2050. Trots dessa höga siffror visar det sig att långt ifrån alla som borde får denna diagnos. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

CareBuilder Senior är ett journalsystem med speciella funktioner för dig som arbetar med äldre på serviceboende, särskilt boende eller hemtjänst. Läs mer om CareBuilder Senior eller boka demo.

Kontakta Konny Lindblom, Affärsutvecklare
Ring 0730-82 50 52 eller 08-123 50 450
Skicka mejl till konny@carebuilder.se eller via kontaktformulär


Uppdaterad 3 augusti 2017 av

Det finns stora skillnader i landet när det gäller äldres läkemedelsanvändning. Detta rapporterar Socialstyrelsen om i den nya rapporten Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre. Läs hela rapporten http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/storaskillnaderialdreslakemedelsanvandning

I journalsystemet CareBuilder Senior kan du enkelt följa läkemedelsanvändningen hos dina brukare eller boenden. Du kan också följa effekten av medicineringen grafiskt för att upptäcka t.ex. biverkningar eller olämpliga interaktioner på ett tidigt stadium.


Uppdaterad 29 mars 2017 av

Stödboende är en boendeform för eget boende och lokalerna där de unga vistas ska vara hemlika. Stödboende ska bidra till att de unga förbereds för självständighet och IVO lägger stor vikt på lokalernas utformning. IVO ställer också krav på god dokumentation och journalföring.

Funderar du på att starta ett stödboende?
CareBuilder Journalsystem erbjuder dig ett journal- och kvalitetssystem som lever upp till IVO:s krav på säker dokumentation. Det är enkelt att komma igång i CareBuilder. Boka en gratis demo.

Ring Konny Lindblom för mer information 0703-825052.
Boka demo på telefon 08-123 504 50 eller via kontaktformulär


Uppdaterad 1 mars 2017 av

Socialnämnderna runt om i Sverige har ett särskilt ansvar för vissa grupper och i många fall utförs detta arbete av privata vårdgivare. Du som vårdgivare kan få ett komplett digitalt stöd genom ett av marknadens starkaste dokumentation och kvalitetssystem. 

Äldre personer 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Personer med funktionsnedsättning 
Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialtjänstlagen lyfter fram barns behov 
Barn är en av de grupper som i socialtjänstlagen ses som särskilt skyddsvärda. Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. 

LSS ger möjlighet att leva som andra 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är jämfört med SoL konstruerad som en utpräglad rättighetslag. 

CareBuilder Journalsystem - Upplev skillnaden - Boka demo
Ring och boka demo på telefon 08-123 504 50 eller via kontaktformulär


Uppdaterad 15 februari 2017 av

Regeringen föreslår ny lag kring tillstånd att bedriva Familjehemsverksamhet
Ansvarig minister Åsa Regnér lämnar lagförslag till lagrådet om att de som bedriver Familjehemsverksamhet ska ha tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för detta. Anledningen är att IVO ska ha möjlighet att följa upp verksamheten så att kvaliten säkras. Du som idag bedriver Familjehemsverksamhet kan då ha hjälp av ett Kvalitetssystem som innehåller möjlighet till digital journalföring, ett ledningssystem samt andra IT-tekniska hjälpmedel.

Ring och boka demo på telefon 08-123 504 50
CareBuilder Journalsystem innehåller de delar som du behöver för att följa upp och säkra verksamhetens kvalitet.


Uppdaterad 29 november 2016 av

Nu kan du hantera löner och faktureringsunderlag på ett enkelt och användarvänligt sätt direkt i CareBuilder Journalsystem.

Ny uppdatering för dig som använder CareBuilder familjehem, CareBuilder Senior och CareBuilder HVB. Ring Rikard Jonsson på telefon 073-960 29 66 för mer information.

Boka demo! 
Ring 08-123 504 50 eller skicka en intressanmälan via kontaktformulär på hemsidan så hör vi av oss.


Uppdaterad 11 november 2016 av

Stödboende är ett boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år.
Stödboende har tillkommit för att få fler placeringsalternativ, för barn och unga som saknar behov av vårdinsatser som motiverar en placering i HVB. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex. familjehem eller HVB men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem.

Läs mer om stödboende och hur du ansöker om tillstånd hos IVO.
http://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/stodboende/

CareBuilder Journalsystem är ett enkelt och komplett stöd med journalföring för stödboende.
Vid frågor, bokning av demo och workshop.
Kontakta Konny Lindblom på telefon 08-123 504 50, mobiltelefon 0730-825052 eller via e-post konny@carebuilder.se
Läs mer om hur du snabbt och enkelt kommer igång med CareBuilder Journalsystem


Uppdaterad 30 augusti 2016 av

Nu finns CareBuilder Journalsystem på Facebook. Om du gillar facebook-sidan så får du alltid senaste nyheterna. Vid frågor kontakta Konny Lindblom på telefon 0730-825052 eller via e-post konny@carebuilder.se 

https://www.facebook.com/carebuilder.se


Uppdaterad 10 augusti 2016 av

CareBuilder Senior är ett journalsystem för dig som bedriver äldreomsorg. Lanseringen kommer att ske 15 september 2016.

Dokumentationssystemet är specialanpassat för verksamheter som bedriver äldreomsorg (Särskild boendeform för äldre). Det innehåller Ledningssystem enligt SOFS 2011:9, Upphandlingsstöd och Effektmätning (möjlighet att mäta resultat av insatta behandlingar).

För mer information ring Konny Lindblom, Affärsutvecklare Future Inventions AB 0730-825052 eller ring Rikard Jonsson, Utvecklingsansvarig 073-960 29 66.

Boka demo, ring 08-123 504 50 eller skicka in en intressanmälan via kontaktformulär på hemsidan så hör vi av oss till dig.

CareBuilder Journalsystem är ett enkelt och komplett stöd med journalföring.
Vid frågor och bokning av demo kontakta:
Konny Lindblom
Ring 08-123 504 50
​Mobiltelefon 0730-825052 
Skicka e-post konny@carebuilder.se
Kom igång direkt med CareBuilder Journalsystem


Uppdaterad 1 juni 2016 av
Hur bör juridiken integrerad i journalsystemet fungera?
Konny Lindblom, Affärsutvecklare och Dan Albertsson, Projektledare från CareBuilder Journalsystem gästade IMR;s (Institutet för Medicinsk Rätt AB) Riksseminarie för HVB den 20 maj 2016. Detta för att berätta om pilotprojektet Juridisk support som en integrerad del av social dokumentation.
 
För information om CareBuilder Journalsystem och projektet juridisk support
Ring Konny Lindblom 0730-825052
Ring Dan Albertsson 08-123 504 50

Uppdaterad 20 maj 2016 av

Starta HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn
För att starta och driva ett HVB-hem för ensamkommande barn behöver du ansöka om tillstånd hos IVO (inspektionen för vård och omsorg). Ansökan sker på samma sätt som för att starta HVB-hem.

Ansök om tillstånd för att starta HVB hem
Gällande bestämmelser
Så handläggs ett tillståndsärende
Regelverk

Enkelt journalsystem för ensamkommande flyktingbarn
CareBuilder Journalsystem erbjuder ett enkelt och komplett stöd för journalföring av ensamkommande flyktingbarn. Läs mer om hur du snabbt och enkelt kommer igång med CareBuilder Journalsystem.


Uppdaterad 1 juli 2017 av

Svenska Vård väljer CareBuilder Journalsystem som samarbetspartner.

Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Svenska Vård anordnar konferenser med föreläsningar och diskussioner kring aktuella ämnen. 

De inbjuder även till träffar mellan medlemmar, tillsynsmyndigheter, placerande förvaltningar och andra organisationer.

Svenska vård samarbetar med CareBuilder Journalsystem

Twitter  Facebook  LinkedIn


Uppdaterad 1 juli 2017 av

CareBuilder Journalsystem växer och förstärker inom försäljning. Vi är glada att ha knutit Peter 'Lulle' Johansson till oss. Peter har lång och bred erfarenhet från Sverige, USA och Tyskland med uppdrag som key account manager, försäljare, produktchef, informatörsledare och produktledare. Peter kommer främst arbeta med försäljning inom CareBuilder Journalsystem. 


Uppdaterad 1 september 2012 av

Gryning Vård AB väljer CareBuilder Journalsystem för HVB, LSS, familjehem och asylboende.

Gryning Vård AB är Sveriges största företag inom HVB (Hem för Vård eller Boende). Gryning driver behandlingshem för barn och familjer, ungdomshem, familjehem, jourhem, LSS-Boende, skyddsboende, asylboende, missbruksvård samt öppenvård.
Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Gryning Vård AB väljer CareBuilder Journalsystem

 

 


Uppdaterad 1 januari 2012 av

En ny databas har under våren utvecklats och är nu i drift, den nya databasen används redan av journalsystemet VAS samt ett antal labbsystem tillsammans med CareBuilder.

Databasen stöder import från ett flertal olika datakällor (som tex text-filer, xml, excel) samt innhehåller ett antal inbyggda funktioner för hantering av datatvätt. Samtliga data som importeras lagras i en central databas för att sedan distribueras vidare till respektive instans av aktuellt system. 

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 3 juni 2009 av

CareBuilder Journalsystem har blivit utvärderad i IFK2-rapporten och kvalificerade in i grupp 1 ”Plattformar…” bland få andra. IFK2-rapporten redovisar resultatet av projektet "Gemensam utveckling av informationshantering för Nationella Kvalitetsregister". Beställare av uppdraget var Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

IFK2 projektet belyser följande 6 delområden:
• Teknisk arkitektur
• Tekniska plattformar
• Kravlista
• Legala förutsättningar
• Användningsfall vid informationsutbyte
• Informationsstruktur och terminologi

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation.
SKL är medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

SKL - Sveriges kommuner och landsting


Uppdaterad 1 april 2009 av

Den onkologiska mottagningen vid UAS kommer under våren att utvärdera CareBuilder Bröstcancer på patienter med metastiserad bröstcancer. Behovet från kliniken är ett beslutsstöd för läkare i vardagsarbetet som samtidigt samlar nyckeldata vad gäller behandling av cancerpatienter i en klinikanknuten databas.

CareBuilder Bröstcancer är ett nytt beslutsstöd som utvecklats av Future Inventions AB och Health Solutions AB på plattformen CareBuilder. Programmeringen är gjord i C#/.NET och databasen är implementerad i SQL Server 2005.    

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Akademiska sjukhuset i Uppsala  


Uppdaterad 27 februari 2009 av

Första pris på vårdgalan 2008 i kategorin Nationella vårdstöd/samarbete över vårdgränserna gick till CareBuilder Journalsystem, en plattform och ett koncept för att bygga kliniska beslutsstöd. CareBuilder Journalsystem har utvecklats av Future Inventions AB i samarbete med bland andra universitetssjukhusen i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 30 november 2008 av

På uppdrag av Pfizer (Sveriges ledande läkemedelsföretag) samt i samarbete med Radiumhemmet och UM Digital Pharma har ett system kallat KidneyCare utvecklats som beslutsstöd för njurcancerpatienter. Beslutsstödet ska omfatta alla patienter med njurcancerdiagnos och deras respektive behandling. Syftet är att bättre kunna följa enskilda och grupper av patienter över tiden för att säkerställa att varje patient erbjudas bästa tillgängliga behandlingsform samt att behandling följer nationella riktlinjer. Systemet är baserat på CareBuilder-plattformen.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 15 juni 2007 av

Ett system kallat Kapris är nu utvecklat och levererat för att förbättra uppföljningen av hjärtpatienter. Projektet är ett samarbete mellan Jämtlands Läns Landsting och Pfizer (Sveriges ledande läkemedelsföretag). Systemet kommunicerar med journalsystemet VAS och synkroniserar varje natt. Informationen visas sedan grafiskt och ger beslutsunderlag för läkare och sjuksköterskor. IT-systemet är baserat på CareBuilder-plattformen och utvecklingen har gjorts i samarbete med UM.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Jämtlands Läns Landsting


Uppdaterad 3 maj 2007 av

Vi befinner oss i en spännande och intesiv utvecklingsfas och vi behöver därför fler duktiga systemutvecklare till våra projekt. Vi söker sytemutvecklare inom Hälso- och Sjukvård för att vidare utveckla vårt journalsystem och till våra konsultprojekt för tekniska fastighetssystem.

Vi tror att du har ett par års erfarenhet som systemutvecklare med Microsoft teknologi och är van att arbeta i projekt.

Meriterande:
- Branschkunskap inom Hälso- och Sjukvård

Kompetenskrav:
- ASP.Net
- C#
- Microsoft SQL Server
- CSS
- JavaScript

Kontakta Dan Albertsson 08-12350450 för mer information
 


Uppdaterad 8 januari 2007 av

Vidareutveckling av CareBuilder Journalsystem, nationellt prisbelönat beslutsstöd och kvalitetsregister för sjukvården.

Emesisregistret startade lokalt på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping 1999. Under 2006 övergick registret till ett nationellt webbaserat system och kallas nu Svenska Emesisregistret (SER).

Syftet med Svenska Emesisregistret är att kunna erbjuda patienterna evidensbaserad antiemetikabehandling med hänsyn tagen till individuella riskfaktorer och att kvalitetssäkra behandlingen genom en standardiserad uppföljning.

Läs mer hos socialstyrelsen och vårdförbundet

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 15 oktober 2005 av