Aktuellt om Hemtjänst

Hemtjänst som bedrivs enligt Socialtjänstlagen kommer från och med den 1 januari 2019 vara tillståndspliktig verksamhet. Det innebär att du som bedriver hemtjänst idag eller tänker starta hemtjänst kommer att behöva ansöka om tillstånd hos IVO.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag med ansökningsprocesser till IVO. Det kan vara att ge tips om formuleringar eller hur ansökan ska genomföras. Ta kontakt med oss om du är osäker eller om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din ansökan till IVO för att få bedriva hemtjänst.

Läs mer om stöd vid ansökan till IVO

Kontakta Konny Lindblom
Ring 0730-82 50 52 eller 08-123 50 450
Skicka mejl till konny@carebuilder.se eller via kontaktformulär

 


Uppdaterad 2 januari 2019 av