Aktuellt om Hälso- och sjukvård

Säker inloggning YubiKey Phone Laptop
Säker inloggning YubiKey Phone Laptop
Säker inloggning YubiKey Phone Laptop
Säker inloggning YubiKey Phone Laptop

Hög säkerhet - Säker inloggning - Kryptering
CareBuilder Journalsystem använder sig av den senaste tekniken för att uppnå maximal säkerhet. Du kan välja olika alternativ utifrån vad som passar dig bäst.


Tvåfaktorautentisering med YubiKey eller sms.
IP-restriktion med användarnamn/lösenord eller i kombination med ovanstående.

Tvåfaktorautentisering används med hjälp av YubiKey eller sms. IP-restriktion läggs på som ett extra säkerhetslager och används tillsammans med YubiKey, sms eller användarnamn/lösenord.

Information skickas krypterad
När du använder CareBuilder Journalsystem så används säker och krypterad kommunikation för att skydda verksamhetens information och din personliga integritet. 

Vill du veta mer om säker inloggning?
Skicka intresseanmälan

Ring Rikard 08-123 504 50


Uppdaterad 21 maj 2021 av
Workshop GDPR - Anmäl dig
Workshop GDPR - Anmäl dig
Workshop GDPR - Anmäl dig
Workshop GDPR - Anmäl dig

Det är både enkelt och billigt att byta journalsystem. Vi hjälper dig med alla detaljer och gör ett byte av journalsystem möjligt på ett enkelt och strukturerat sätt.

Flytta information från ditt gamla journalsystem
Många kör redan ett befintligt journalsystem. Vi på CareBuilder hjälper dig att göra överföringen av information smidig och enkel. Under förutsättning att export av data kan ske från ditt nuvarande journalsystem.

Kör journalsystemet gratis under en provperiod
Du kan prova på och jämföra CareBuilder Journalsystem med ditt nuvarande system under en period innan du bestämmer dig. Naturligtvis är det gratis under provperioden. Boka demo.

Kom igång direkt - ingen utbildning krävs
Du blir effektivare med CareBuilder Journalsystem och det är så enkelt att utbildning sällan behövs. Du kommer igång direkt med din journalföring och kan skriva avvikelser m.m. samt få ut statistik och månadsrapporter från programmet redan dag 1.

Nya funktioner håller journalsystemet ständigt uppdaterat
CareBuilder Journalsystem utvecklas kontinuerligt. Vi bygger in nya funktioner och anpassar systemet efter förändringar i lagstiftningen. Du bestämmer själv när du vill ha dessa förändringar i ditt program.

CareBuilder Journalsystem är ett enkelt och komplett stöd med journalföring för:
HVB, LSS, Familjehem, Stödboende, Äldreomsorg. 

Vid frågor och bokning av demo kontakta:
Kicki Björkman
Ring 073-705 67 23
Skicka e-post kicki@carebuilder.se

Skicka intresseanmälan


Uppdaterad 14 april 2021 av
Anmäl dig direkt!
Anmäl dig direkt!

Få senaste nytt, tips om smarta funktioner och vad som är på gång!
Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till nyhetsbrevet som skickas direkt till din e-post.
Har du koll på vilka förändringar som krävs när GDPR börjar gälla under 2018? Ta reda på hur CareBuilder Ledningssystem kan hjälpa dig.

Anmäl dig direkt!

Konny Lindblom

Följ oss på sociala medier:
Facebook  |  LinkedIn  |  Youtube


Uppdaterad 30 oktober 2017 av

Nu finns CareBuilder Journalsystem på Facebook. Om du gillar facebook-sidan så får du alltid senaste nyheterna. Vid frågor kontakta Konny Lindblom på telefon 0730-825052 eller via e-post konny@carebuilder.se 

https://www.facebook.com/carebuilder.se


Uppdaterad 10 augusti 2016 av
Hur bör juridiken integrerad i journalsystemet fungera?
Konny Lindblom, Affärsutvecklare och Dan Albertsson, Projektledare från CareBuilder Journalsystem gästade IMR;s (Institutet för Medicinsk Rätt AB) Riksseminarie för HVB den 20 maj 2016. Detta för att berätta om pilotprojektet Juridisk support som en integrerad del av social dokumentation.
 
För information om CareBuilder Journalsystem och projektet juridisk support
Ring Konny Lindblom 0730-825052
Ring Dan Albertsson 08-123 504 50

Uppdaterad 20 maj 2016 av

Starta HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn
För att starta och driva ett HVB-hem för ensamkommande barn behöver du ansöka om tillstånd hos IVO (inspektionen för vård och omsorg). Ansökan sker på samma sätt som för att starta HVB-hem.

Ansök om tillstånd för att starta HVB hem
Gällande bestämmelser
Så handläggs ett tillståndsärende
Regelverk

Enkelt journalsystem för ensamkommande flyktingbarn
CareBuilder Journalsystem erbjuder ett enkelt och komplett stöd för journalföring av ensamkommande flyktingbarn. Läs mer om hur du snabbt och enkelt kommer igång med CareBuilder Journalsystem.


Uppdaterad 1 juli 2017 av

Svenska Vård väljer CareBuilder Journalsystem som samarbetspartner.

Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Svenska Vård anordnar konferenser med föreläsningar och diskussioner kring aktuella ämnen. 

De inbjuder även till träffar mellan medlemmar, tillsynsmyndigheter, placerande förvaltningar och andra organisationer.

Svenska vård samarbetar med CareBuilder Journalsystem

Twitter  Facebook  LinkedIn


Uppdaterad 1 juli 2017 av

En ny databas har under våren utvecklats och är nu i drift, den nya databasen används redan av journalsystemet VAS samt ett antal labbsystem tillsammans med CareBuilder.

Databasen stöder import från ett flertal olika datakällor (som tex text-filer, xml, excel) samt innhehåller ett antal inbyggda funktioner för hantering av datatvätt. Samtliga data som importeras lagras i en central databas för att sedan distribueras vidare till respektive instans av aktuellt system. 

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 3 juni 2009 av

Rolf Pettersson har anställts som VD för Future Inventions. Rolf kommer att hjälpa oss att leda och driva företaget. Tidigare har Rolf bland annat jobbat som affärschef vid Alfa Kommun & Landsting AB och som kundansvarig vid Landis Gyr Enermet AB. Värdefull erfarenhet finns även från ett antal roller vid Ericsson - som verksamhetskonsult och som ansvarig för tjänsteförsäljning och mobila applikationer.      


Uppdaterad 3 juni 2009 av

CareBuilder Journalsystem har blivit utvärderad i IFK2-rapporten och kvalificerade in i grupp 1 ”Plattformar…” bland få andra. IFK2-rapporten redovisar resultatet av projektet "Gemensam utveckling av informationshantering för Nationella Kvalitetsregister". Beställare av uppdraget var Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

IFK2 projektet belyser följande 6 delområden:
• Teknisk arkitektur
• Tekniska plattformar
• Kravlista
• Legala förutsättningar
• Användningsfall vid informationsutbyte
• Informationsstruktur och terminologi

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation.
SKL är medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

SKL - Sveriges kommuner och landsting


Uppdaterad 1 april 2009 av

Den onkologiska mottagningen vid UAS kommer under våren att utvärdera CareBuilder Bröstcancer på patienter med metastiserad bröstcancer. Behovet från kliniken är ett beslutsstöd för läkare i vardagsarbetet som samtidigt samlar nyckeldata vad gäller behandling av cancerpatienter i en klinikanknuten databas.

CareBuilder Bröstcancer är ett nytt beslutsstöd som utvecklats av Future Inventions AB och Health Solutions AB på plattformen CareBuilder. Programmeringen är gjord i C#/.NET och databasen är implementerad i SQL Server 2005.    

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Akademiska sjukhuset i Uppsala  


Uppdaterad 27 februari 2009 av

Första pris på vårdgalan 2008 i kategorin Nationella vårdstöd/samarbete över vårdgränserna gick till CareBuilder Journalsystem, en plattform och ett koncept för att bygga kliniska beslutsstöd. CareBuilder Journalsystem har utvecklats av Future Inventions AB i samarbete med bland andra universitetssjukhusen i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 30 november 2008 av

CareBuilder Demens lanserades i dag på Universitetssjukhuset Mas i Malmö . Webbapplikationen är byggd på plattformen CareBuilder. Hittills har uppföljningen skött via papper men nu kan en läkare som sitter med patienten framför sig följa upp hela processen i datorn från att man började arbeta med patienten.


Uppdaterad 17 september 2007 av

På uppdrag av Pfizer (Sveriges ledande läkemedelsföretag) samt i samarbete med Radiumhemmet och UM Digital Pharma har ett system kallat KidneyCare utvecklats som beslutsstöd för njurcancerpatienter. Beslutsstödet ska omfatta alla patienter med njurcancerdiagnos och deras respektive behandling. Syftet är att bättre kunna följa enskilda och grupper av patienter över tiden för att säkerställa att varje patient erbjudas bästa tillgängliga behandlingsform samt att behandling följer nationella riktlinjer. Systemet är baserat på CareBuilder-plattformen.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 15 juni 2007 av

Ett system kallat Kapris är nu utvecklat och levererat för att förbättra uppföljningen av hjärtpatienter. Projektet är ett samarbete mellan Jämtlands Läns Landsting och Pfizer (Sveriges ledande läkemedelsföretag). Systemet kommunicerar med journalsystemet VAS och synkroniserar varje natt. Informationen visas sedan grafiskt och ger beslutsunderlag för läkare och sjuksköterskor. IT-systemet är baserat på CareBuilder-plattformen och utvecklingen har gjorts i samarbete med UM.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Jämtlands Läns Landsting


Uppdaterad 3 maj 2007 av

Vi befinner oss i en spännande och intesiv utvecklingsfas och vi behöver därför fler duktiga systemutvecklare till våra projekt. Vi söker sytemutvecklare inom Hälso- och Sjukvård för att vidare utveckla vårt journalsystem och till våra konsultprojekt för tekniska fastighetssystem.

Vi tror att du har ett par års erfarenhet som systemutvecklare med Microsoft teknologi och är van att arbeta i projekt.

Meriterande:
- Branschkunskap inom Hälso- och Sjukvård

Kompetenskrav:
- ASP.Net
- C#
- Microsoft SQL Server
- CSS
- JavaScript

Kontakta Dan Albertsson 08-12350450 för mer information
 


Uppdaterad 8 januari 2007 av

Vidareutveckling av CareBuilder Journalsystem, nationellt prisbelönat beslutsstöd och kvalitetsregister för sjukvården.

Emesisregistret startade lokalt på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping 1999. Under 2006 övergick registret till ett nationellt webbaserat system och kallas nu Svenska Emesisregistret (SER).

Syftet med Svenska Emesisregistret är att kunna erbjuda patienterna evidensbaserad antiemetikabehandling med hänsyn tagen till individuella riskfaktorer och att kvalitetssäkra behandlingen genom en standardiserad uppföljning.

Läs mer hos socialstyrelsen och vårdförbundet

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 15 oktober 2005 av