Aktuellt om C#

Future Inventions AB har skrivit ett nytt konsultavtal med ett marknadsledande företag inom måltidsservice. Produkterna innehåller bland annat måltidsproduktion och logistik till storkök, inkl. näringsberäkning och måltidsplanering. Produkterna vänder sig till kommuner, landsting och privata aktörer i hela norden. Vi på Future Inventions ser framemot ett långsiktigt samarbete.


Uppdaterad 2 mars 2015 av

Konsulter från Future Inventions AB får avtalet förlängt och fortsatt förtroende i att bygga webbapplikationer för svenskt livförsäkringsbolag. Uppdraget omfattar både interna och publika webbapplikationer.

Tekniken omfattar främst Microsoft .Net, MVC, WCF, SQL Server och integration med externt affärssystem. 


Uppdaterad 20 januari 2014 av

Nya Microsoft certifieringar genomförda. MCP - SharePoint 2010, Application Development och MCP - Web Applications Development with Microsoft C# and .NET Framework 4. Vi är glada att förstärka kompetensen inom området programmering och systemutveckling. 


Uppdaterad 15 mars 2012 av

Microsoft konsulter från Future Inventions AB får uppdrag att bygga webbapplikationer för stort svenskt livförsäkringsbolag. Uppdraget omfattar både interna och publika webbapplikationer. Tekniken omfattar främst Microsoft .Net, MVC, WCF, SQL Server och integration med externt affärssystem. 
 


Uppdaterad 1 september 2011 av

Future Inventions ingår fr.o.m. februari 2010 i nätverket Luminary med totalt över 1000 konsulter. Ett strategiskt samarbete där de ingående konsultbolagen var och en besitter expertkompetens inom sin nisch. Det kan vara svårt och tidskrävande att finna nyckelrollskonsulter från mindre och nischade konsultleverantörerna. Genom att sammanföra dessa bolag erbjuds marknaden ett unikt spektrum av experttjänster som tidigare behövdes upphandlas enskilt.  


Uppdaterad 19 februari 2010 av

En ny databas har under våren utvecklats och är nu i drift, den nya databasen används redan av journalsystemet VAS samt ett antal labbsystem tillsammans med CareBuilder.

Databasen stöder import från ett flertal olika datakällor (som tex text-filer, xml, excel) samt innhehåller ett antal inbyggda funktioner för hantering av datatvätt. Samtliga data som importeras lagras i en central databas för att sedan distribueras vidare till respektive instans av aktuellt system. 

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 3 juni 2009 av

Den onkologiska mottagningen vid UAS kommer under våren att utvärdera CareBuilder Bröstcancer på patienter med metastiserad bröstcancer. Behovet från kliniken är ett beslutsstöd för läkare i vardagsarbetet som samtidigt samlar nyckeldata vad gäller behandling av cancerpatienter i en klinikanknuten databas.

CareBuilder Bröstcancer är ett nytt beslutsstöd som utvecklats av Future Inventions AB och Health Solutions AB på plattformen CareBuilder. Programmeringen är gjord i C#/.NET och databasen är implementerad i SQL Server 2005.    

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Akademiska sjukhuset i Uppsala  


Uppdaterad 27 februari 2009 av

Första pris på vårdgalan 2008 i kategorin Nationella vårdstöd/samarbete över vårdgränserna gick till CareBuilder Journalsystem, en plattform och ett koncept för att bygga kliniska beslutsstöd. CareBuilder Journalsystem har utvecklats av Future Inventions AB i samarbete med bland andra universitetssjukhusen i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 30 november 2008 av

Future Inventions har utvecklat en applikation för PDA till SISAB som ska underlätta arbetet med hantering av felanmälan på skolor och förskolor. Fastighetsvärdar och servicetekniker kan nu vara ute på fältet hela tiden och behöver inte längre åka in till kontoret för att uppdatera sig. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 6.      


Uppdaterad 6 oktober 2008 av

Åt NEPA har vi nu utvecklat en webbapplikation för analys av tracking och mediainvesteringar. Informationen kan bland annat studeras för olika målgrupper med olika glidande medelvärden samt exporteras till Excel, Powerpoint och SPSS för vidare analys. Applikationen har implementeras i Microsoft Windows-miljö med hjälp av HTML och .NET/C#. Databasen implementeras i SQL Server 2005.      


Uppdaterad 30 september 2008 av

Future Inventions har i samarbete med JBS utvecklat en ny besiktningsmodul för energideklaration åt Svenska Bostäder. Modulen används av ackrediterade besiktningsmän för att utföra och lämna in energideklarationer på byggnadsbeståndet åt Boverket.

Boverket skriver regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet. 

Utvecklingen har skett i ASP.NET/C# för Microsoft SQL Server.

Svenska bostäder


Uppdaterad 26 september 2008 av

CareBuilder Demens lanserades i dag på Universitetssjukhuset Mas i Malmö . Webbapplikationen är byggd på plattformen CareBuilder. Hittills har uppföljningen skött via papper men nu kan en läkare som sitter med patienten framför sig följa upp hela processen i datorn från att man började arbeta med patienten.


Uppdaterad 17 september 2007 av

Åt Locum har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med inventering av tillgänglighet för funktionshindrade. Besiktningsmännen kan nu både inventera och registrera på plats. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 1 juli 2007 av

På uppdrag av Pfizer (Sveriges ledande läkemedelsföretag) samt i samarbete med Radiumhemmet och UM Digital Pharma har ett system kallat KidneyCare utvecklats som beslutsstöd för njurcancerpatienter. Beslutsstödet ska omfatta alla patienter med njurcancerdiagnos och deras respektive behandling. Syftet är att bättre kunna följa enskilda och grupper av patienter över tiden för att säkerställa att varje patient erbjudas bästa tillgängliga behandlingsform samt att behandling följer nationella riktlinjer. Systemet är baserat på CareBuilder-plattformen.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 15 juni 2007 av

För Sisab har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Besiktningsmännen har då all information om vad som ska kontrolleras i sin handdator samt information om hur det ska göras och möjlighet att ange eventuella anmärkningar på plats. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 12 juni 2007 av

Ett system kallat Kapris är nu utvecklat och levererat för att förbättra uppföljningen av hjärtpatienter. Projektet är ett samarbete mellan Jämtlands Läns Landsting och Pfizer (Sveriges ledande läkemedelsföretag). Systemet kommunicerar med journalsystemet VAS och synkroniserar varje natt. Informationen visas sedan grafiskt och ger beslutsunderlag för läkare och sjuksköterskor. IT-systemet är baserat på CareBuilder-plattformen och utvecklingen har gjorts i samarbete med UM.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Jämtlands Läns Landsting


Uppdaterad 3 maj 2007 av

Mike, som kommer från Holland, kommer främst jobba med vidareutveckling av applikationer för Reqs, inom fastighetsbranschen. Mike har en gedigen bakgrund som programmerare och systemutvecklare med lång erfarenhet av utveckling inom Microsoft-produkter. Varmt välkommen till Future Inventions.


Uppdaterad 13 februari 2007 av

Under hösten och vintern har en ny webbapplikation kring Reqs, kallad Risk, tagits fram i samarbete med Teknoplan och Locum. Den är ämnad att användas av fastighetsägare i projekt kring riskanalyser.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locum - värden för vården


Uppdaterad 29 januari 2007 av

Vi befinner oss i en spännande och intesiv utvecklingsfas och vi behöver därför fler duktiga systemutvecklare till våra projekt. Vi söker sytemutvecklare inom Hälso- och Sjukvård för att vidare utveckla vårt journalsystem och till våra konsultprojekt för tekniska fastighetssystem.

Vi tror att du har ett par års erfarenhet som systemutvecklare med Microsoft teknologi och är van att arbeta i projekt.

Meriterande:
- Branschkunskap inom Hälso- och Sjukvård

Kompetenskrav:
- ASP.Net
- C#
- Microsoft SQL Server
- CSS
- JavaScript

Kontakta Dan Albertsson 08-12350450 för mer information
 


Uppdaterad 8 januari 2007 av

Vidareutveckling av CareBuilder Journalsystem, nationellt prisbelönat beslutsstöd och kvalitetsregister för sjukvården.

Emesisregistret startade lokalt på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping 1999. Under 2006 övergick registret till ett nationellt webbaserat system och kallas nu Svenska Emesisregistret (SER).

Syftet med Svenska Emesisregistret är att kunna erbjuda patienterna evidensbaserad antiemetikabehandling med hänsyn tagen till individuella riskfaktorer och att kvalitetssäkra behandlingen genom en standardiserad uppföljning.

Läs mer hos socialstyrelsen och vårdförbundet

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 15 oktober 2005 av

Future Inventions, U M , Merck Sharp & Dohme (MSD) har tillsammans tagit fram ett verktyg för att på ett enkelt sätt kunna simulera nya förskrivningsmönster och effekterna av dessa. IT-systemet kommer användas för hjärt- och kärlsjuka patienter. Verktyget har satts i drift och börjat användas från och med vecka 15.


Uppdaterad 11 april 2003 av