Aktuellt

Future Inventions har fått i uppdrag att bistå Kandidata i arbetet med att fram ett verktyg för att administrera personalundersökningar och tillverka resultat-rapporter utifrån dessa undersökningar. Syftet är att minska den manuella arbetsbördan kring att hantera undersökningarna samt att genom detta minska risken för felaktigheter.


Uppdaterad 10 februari 2004 av

Future Inventions, U M , Merck Sharp & Dohme (MSD) har tillsammans tagit fram ett verktyg för att på ett enkelt sätt kunna simulera nya förskrivningsmönster och effekterna av dessa. IT-systemet kommer användas för hjärt- och kärlsjuka patienter. Verktyget har satts i drift och börjat användas från och med vecka 15.


Uppdaterad 11 april 2003 av

Tillsammans med U M utvecklar vi nu även en applikation som ska köras på så kallade "handheld"-datorer. Närmare bestämt Compaq's iPAC. Applikationen utvecklas för operativsystemet Pocket PC och ska kunna synkroniseras med en webbserver hos Merck Sharp & Dohme i Sverige.


Uppdaterad 3 september 2001 av

1 2 3 4