Aktuellt

CareBuilder Demens lanserades i dag på Universitetssjukhuset Mas i Malmö . Webbapplikationen är byggd på plattformen CareBuilder. Hittills har uppföljningen skött via papper men nu kan en läkare som sitter med patienten framför sig följa upp hela processen i datorn från att man började arbeta med patienten.


Uppdaterad 17 september 2007 av

Åt Locum har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med inventering av tillgänglighet för funktionshindrade. Besiktningsmännen kan nu både inventera och registrera på plats. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 1 juli 2007 av

På uppdrag av Pfizer (Sveriges ledande läkemedelsföretag) samt i samarbete med Radiumhemmet och UM Digital Pharma har ett system kallat KidneyCare utvecklats som beslutsstöd för njurcancerpatienter. Beslutsstödet ska omfatta alla patienter med njurcancerdiagnos och deras respektive behandling. Syftet är att bättre kunna följa enskilda och grupper av patienter över tiden för att säkerställa att varje patient erbjudas bästa tillgängliga behandlingsform samt att behandling följer nationella riktlinjer. Systemet är baserat på CareBuilder-plattformen.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 15 juni 2007 av

För Sisab har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Besiktningsmännen har då all information om vad som ska kontrolleras i sin handdator samt information om hur det ska göras och möjlighet att ange eventuella anmärkningar på plats. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 12 juni 2007 av

Ett system kallat Kapris är nu utvecklat och levererat för att förbättra uppföljningen av hjärtpatienter. Projektet är ett samarbete mellan Jämtlands Läns Landsting och Pfizer (Sveriges ledande läkemedelsföretag). Systemet kommunicerar med journalsystemet VAS och synkroniserar varje natt. Informationen visas sedan grafiskt och ger beslutsunderlag för läkare och sjuksköterskor. IT-systemet är baserat på CareBuilder-plattformen och utvecklingen har gjorts i samarbete med UM.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Jämtlands Läns Landsting


Uppdaterad 3 maj 2007 av

Mike, som kommer från Holland, kommer främst jobba med vidareutveckling av applikationer för Reqs, inom fastighetsbranschen. Mike har en gedigen bakgrund som programmerare och systemutvecklare med lång erfarenhet av utveckling inom Microsoft-produkter. Varmt välkommen till Future Inventions.


Uppdaterad 13 februari 2007 av

Under hösten och vintern har en ny webbapplikation kring Reqs, kallad Risk, tagits fram i samarbete med Teknoplan och Locum. Den är ämnad att användas av fastighetsägare i projekt kring riskanalyser.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locum - värden för vården


Uppdaterad 29 januari 2007 av

Vi befinner oss i en spännande och intesiv utvecklingsfas och vi behöver därför fler duktiga systemutvecklare till våra projekt. Vi söker sytemutvecklare inom Hälso- och Sjukvård för att vidare utveckla vårt journalsystem och till våra konsultprojekt för tekniska fastighetssystem.

Vi tror att du har ett par års erfarenhet som systemutvecklare med Microsoft teknologi och är van att arbeta i projekt.

Meriterande:
- Branschkunskap inom Hälso- och Sjukvård

Kompetenskrav:
- ASP.Net
- C#
- Microsoft SQL Server
- CSS
- JavaScript

Kontakta Dan Albertsson 08-12350450 för mer information
 


Uppdaterad 8 januari 2007 av

Vidareutveckling av CareBuilder Journalsystem, nationellt prisbelönat beslutsstöd och kvalitetsregister för sjukvården.

Emesisregistret startade lokalt på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping 1999. Under 2006 övergick registret till ett nationellt webbaserat system och kallas nu Svenska Emesisregistret (SER).

Syftet med Svenska Emesisregistret är att kunna erbjuda patienterna evidensbaserad antiemetikabehandling med hänsyn tagen till individuella riskfaktorer och att kvalitetssäkra behandlingen genom en standardiserad uppföljning.

Läs mer hos socialstyrelsen och vårdförbundet

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 15 oktober 2005 av

1 2 3 4