Aktuellt

Konsulter från Future Inventions AB får avtalet förlängt och fortsatt förtroende i att bygga webbapplikationer för svenskt livförsäkringsbolag. Uppdraget omfattar både interna och publika webbapplikationer.

Tekniken omfattar främst Microsoft .Net, MVC, WCF, SQL Server och integration med externt affärssystem. 


Uppdaterad 20 januari 2014 av

CareBuilder Journalsystem växer och förstärker inom försäljning. Vi är glada att ha knutit Peter 'Lulle' Johansson till oss. Peter har lång och bred erfarenhet från Sverige, USA och Tyskland med uppdrag som key account manager, försäljare, produktchef, informatörsledare och produktledare. Peter kommer främst arbeta med försäljning inom CareBuilder Journalsystem. 


Uppdaterad 1 september 2012 av

Nya Microsoft certifieringar genomförda. MCP - SharePoint 2010, Application Development och MCP - Web Applications Development with Microsoft C# and .NET Framework 4. Vi är glada att förstärka kompetensen inom området programmering och systemutveckling. 


Uppdaterad 15 mars 2012 av

Gryning Vård AB väljer CareBuilder Journalsystem för HVB, LSS, familjehem och asylboende.

Gryning Vård AB är Sveriges största företag inom HVB (Hem för Vård eller Boende). Gryning driver behandlingshem för barn och familjer, ungdomshem, familjehem, jourhem, LSS-Boende, skyddsboende, asylboende, missbruksvård samt öppenvård.
Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Gryning Vård AB väljer CareBuilder Journalsystem

 

 


Uppdaterad 1 januari 2012 av

Microsoft konsulter från Future Inventions AB får uppdrag att bygga webbapplikationer för stort svenskt livförsäkringsbolag. Uppdraget omfattar både interna och publika webbapplikationer. Tekniken omfattar främst Microsoft .Net, MVC, WCF, SQL Server och integration med externt affärssystem. 
 


Uppdaterad 1 september 2011 av

Future Inventions ingår fr.o.m. februari 2010 i nätverket Luminary med totalt över 1000 konsulter. Ett strategiskt samarbete där de ingående konsultbolagen var och en besitter expertkompetens inom sin nisch. Det kan vara svårt och tidskrävande att finna nyckelrollskonsulter från mindre och nischade konsultleverantörerna. Genom att sammanföra dessa bolag erbjuds marknaden ett unikt spektrum av experttjänster som tidigare behövdes upphandlas enskilt.  


Uppdaterad 19 februari 2010 av

En ny databas har under våren utvecklats och är nu i drift, den nya databasen används redan av journalsystemet VAS samt ett antal labbsystem tillsammans med CareBuilder.

Databasen stöder import från ett flertal olika datakällor (som tex text-filer, xml, excel) samt innhehåller ett antal inbyggda funktioner för hantering av datatvätt. Samtliga data som importeras lagras i en central databas för att sedan distribueras vidare till respektive instans av aktuellt system. 

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 3 juni 2009 av

Rolf Pettersson har anställts som VD för Future Inventions. Rolf kommer att hjälpa oss att leda och driva företaget. Tidigare har Rolf bland annat jobbat som affärschef vid Alfa Kommun & Landsting AB och som kundansvarig vid Landis Gyr Enermet AB. Värdefull erfarenhet finns även från ett antal roller vid Ericsson - som verksamhetskonsult och som ansvarig för tjänsteförsäljning och mobila applikationer.      


Uppdaterad 3 juni 2009 av

CareBuilder Journalsystem har blivit utvärderad i IFK2-rapporten och kvalificerade in i grupp 1 ”Plattformar…” bland få andra. IFK2-rapporten redovisar resultatet av projektet "Gemensam utveckling av informationshantering för Nationella Kvalitetsregister". Beställare av uppdraget var Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

IFK2 projektet belyser följande 6 delområden:
• Teknisk arkitektur
• Tekniska plattformar
• Kravlista
• Legala förutsättningar
• Användningsfall vid informationsutbyte
• Informationsstruktur och terminologi

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation.
SKL är medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

SKL - Sveriges kommuner och landsting


Uppdaterad 1 april 2009 av

Den onkologiska mottagningen vid UAS kommer under våren att utvärdera CareBuilder Bröstcancer på patienter med metastiserad bröstcancer. Behovet från kliniken är ett beslutsstöd för läkare i vardagsarbetet som samtidigt samlar nyckeldata vad gäller behandling av cancerpatienter i en klinikanknuten databas.

CareBuilder Bröstcancer är ett nytt beslutsstöd som utvecklats av Future Inventions AB och Health Solutions AB på plattformen CareBuilder. Programmeringen är gjord i C#/.NET och databasen är implementerad i SQL Server 2005.    

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

Akademiska sjukhuset i Uppsala  


Uppdaterad 27 februari 2009 av

Första pris på vårdgalan 2008 i kategorin Nationella vårdstöd/samarbete över vårdgränserna gick till CareBuilder Journalsystem, en plattform och ett koncept för att bygga kliniska beslutsstöd. CareBuilder Journalsystem har utvecklats av Future Inventions AB i samarbete med bland andra universitetssjukhusen i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Läs mer om CareBuilder Journalsystem

 


Uppdaterad 30 november 2008 av

Future Inventions har utvecklat en applikation för PDA till SISAB som ska underlätta arbetet med hantering av felanmälan på skolor och förskolor. Fastighetsvärdar och servicetekniker kan nu vara ute på fältet hela tiden och behöver inte längre åka in till kontoret för att uppdatera sig. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 6.      


Uppdaterad 6 oktober 2008 av

Åt NEPA har vi nu utvecklat en webbapplikation för analys av tracking och mediainvesteringar. Informationen kan bland annat studeras för olika målgrupper med olika glidande medelvärden samt exporteras till Excel, Powerpoint och SPSS för vidare analys. Applikationen har implementeras i Microsoft Windows-miljö med hjälp av HTML och .NET/C#. Databasen implementeras i SQL Server 2005.      


Uppdaterad 30 september 2008 av

Future Inventions har i samarbete med JBS utvecklat en ny besiktningsmodul för energideklaration åt Svenska Bostäder. Modulen används av ackrediterade besiktningsmän för att utföra och lämna in energideklarationer på byggnadsbeståndet åt Boverket.

Boverket skriver regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet. 

Utvecklingen har skett i ASP.NET/C# för Microsoft SQL Server.

Svenska bostäder


Uppdaterad 26 september 2008 av

1 2 3 4