Aktuellt om Konsulter

Future Inventions AB har skrivit ett nytt konsultavtal med ett marknadsledande företag inom måltidsservice. Produkterna innehåller bland annat måltidsproduktion och logistik till storkök, inkl. näringsberäkning och måltidsplanering. Produkterna vänder sig till kommuner, landsting och privata aktörer i hela norden. Vi på Future Inventions ser framemot ett långsiktigt samarbete.


Uppdaterad 2 mars 2015 av

Konsulter från Future Inventions AB får avtalet förlängt och fortsatt förtroende i att bygga webbapplikationer för svenskt livförsäkringsbolag. Uppdraget omfattar både interna och publika webbapplikationer.

Tekniken omfattar främst Microsoft .Net, MVC, WCF, SQL Server och integration med externt affärssystem. 


Uppdaterad 20 januari 2014 av

Nya Microsoft certifieringar genomförda. MCP - SharePoint 2010, Application Development och MCP - Web Applications Development with Microsoft C# and .NET Framework 4. Vi är glada att förstärka kompetensen inom området programmering och systemutveckling. 


Uppdaterad 15 mars 2012 av

Microsoft konsulter från Future Inventions AB får uppdrag att bygga webbapplikationer för stort svenskt livförsäkringsbolag. Uppdraget omfattar både interna och publika webbapplikationer. Tekniken omfattar främst Microsoft .Net, MVC, WCF, SQL Server och integration med externt affärssystem. 
 


Uppdaterad 1 september 2011 av

Future Inventions ingår fr.o.m. februari 2010 i nätverket Luminary med totalt över 1000 konsulter. Ett strategiskt samarbete där de ingående konsultbolagen var och en besitter expertkompetens inom sin nisch. Det kan vara svårt och tidskrävande att finna nyckelrollskonsulter från mindre och nischade konsultleverantörerna. Genom att sammanföra dessa bolag erbjuds marknaden ett unikt spektrum av experttjänster som tidigare behövdes upphandlas enskilt.  


Uppdaterad 19 februari 2010 av

Future Inventions har utvecklat en applikation för PDA till SISAB som ska underlätta arbetet med hantering av felanmälan på skolor och förskolor. Fastighetsvärdar och servicetekniker kan nu vara ute på fältet hela tiden och behöver inte längre åka in till kontoret för att uppdatera sig. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 6.      


Uppdaterad 6 oktober 2008 av

Åt NEPA har vi nu utvecklat en webbapplikation för analys av tracking och mediainvesteringar. Informationen kan bland annat studeras för olika målgrupper med olika glidande medelvärden samt exporteras till Excel, Powerpoint och SPSS för vidare analys. Applikationen har implementeras i Microsoft Windows-miljö med hjälp av HTML och .NET/C#. Databasen implementeras i SQL Server 2005.      


Uppdaterad 30 september 2008 av

Future Inventions har i samarbete med JBS utvecklat en ny besiktningsmodul för energideklaration åt Svenska Bostäder. Modulen används av ackrediterade besiktningsmän för att utföra och lämna in energideklarationer på byggnadsbeståndet åt Boverket.

Boverket skriver regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet. 

Utvecklingen har skett i ASP.NET/C# för Microsoft SQL Server.

Svenska bostäder


Uppdaterad 26 september 2008 av

Åt Locum har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med inventering av tillgänglighet för funktionshindrade. Besiktningsmännen kan nu både inventera och registrera på plats. Detta kommer ersätta det gamla pappersdokumentet. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 1 juli 2007 av

För Sisab har vi utvecklat en applikation för PDA som ska underlätta arbetet med systematiskt brandskyddsarbete. Besiktningsmännen har då all information om vad som ska kontrolleras i sin handdator samt information om hur det ska göras och möjlighet att ange eventuella anmärkningar på plats. Applikationen är utvecklad i C# för Windows Mobile 5.


Uppdaterad 12 juni 2007 av

Mike, som kommer från Holland, kommer främst jobba med vidareutveckling av applikationer för Reqs, inom fastighetsbranschen. Mike har en gedigen bakgrund som programmerare och systemutvecklare med lång erfarenhet av utveckling inom Microsoft-produkter. Varmt välkommen till Future Inventions.


Uppdaterad 13 februari 2007 av

Under hösten och vintern har en ny webbapplikation kring Reqs, kallad Risk, tagits fram i samarbete med Teknoplan och Locum. Den är ämnad att användas av fastighetsägare i projekt kring riskanalyser.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Locum - värden för vården


Uppdaterad 29 januari 2007 av

Future Inventions har fått i uppdrag att bistå Kandidata i arbetet med att fram ett verktyg för att administrera personalundersökningar och tillverka resultat-rapporter utifrån dessa undersökningar. Syftet är att minska den manuella arbetsbördan kring att hantera undersökningarna samt att genom detta minska risken för felaktigheter.


Uppdaterad 10 februari 2004 av

Tillsammans med U M utvecklar vi nu även en applikation som ska köras på så kallade "handheld"-datorer. Närmare bestämt Compaq's iPAC. Applikationen utvecklas för operativsystemet Pocket PC och ska kunna synkroniseras med en webbserver hos Merck Sharp & Dohme i Sverige.


Uppdaterad 3 september 2001 av